Fond PIO, pored postojanja zvaničnog sajta na adresi www.pio.rs, prepoznao je potrebu da otvori svoje stranice i na društvenim mrežama koje takođe koristi za postavljanje informacija važnih svim građanima.

Pročitaj više na NOVOSTI