Kako objašnjava psiholog, takvo ponašanje usko je u vezi sa uzrastom, ali bi trebalo da prestane sa prestankom perioda adolescencije

Pročitaj više na TELEGRAF