Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost odbacuje sve napade na rad Uprave za sprečavanje pranja novca u pogledu kontrole finansiranja NVO u Srbiji i podvlači da je kontrola NVO obaveza koju propisuje FATF - Međudržavno telo za kontrolu i sprečavanje pranja novca, kao i preporuke koje je u svom izveštaju izneo Savet Evrope.

Pročitaj više na ALO