ČOVEK od poverenja. Onaj koji gotovo i da ne priča, odnosno „mali koji zna da ćuti”.

Pročitaj više na NOVOSTI