U popularnoj svesti, politička istorija je Istorija. Takvo viđenje stvara pogrešno uverenje da je rat u prošlosti bio stalan, a mir tek sporadičan predah. Zato zbivanja u Evropi i svetu sredinom 17. veka, i čak, u čitavom tom stoleću, mogu proći neprimećeno, kao da su bila savršeno normalna i uobičajena

Pročitaj više na TELEGRAF