Sumnja se da je mač korišćen u bitki, jednoj od najznačajnijih događaja Tridesetogodišnjeg rata

Pročitaj više na TELEGRAF