Veštak za telekomunikacije koji tvrdi da je Zoran Marjanović isključio telefon na nasipu, danas bi trebalo da iznese svoje mišljenje na dopis Telekoma

Pročitaj više na TELEGRAF