Vrhovni kasacioni sud (VKS) saopštio je danas da je zahtev za zaštitu zakonitosti branilaca Darka Šarića usvojen, tako da je pravosnažna presuda u osuđujućem delu ukinuta i predmet vraćen na ponovno odlučivanje Apelacionom sudu - jer su u donošenju te presude učestvovale sudije koje su zbog ranijeg odlučivanja o produženju pritvora u istom predmetu, "imale izražen stav o postojanju opravdane sumnje da je okrivljeni Darko Šarić izvršio krivično delo"

Pročitaj više na INFORMER