- Preporuka je da se trećom dozom vakcinišu rizične grupa pacijenata - imunodeficijentni, transplantirani, oni koji su na hemodijalizi, oboleli od maliginih bolesti - kaže v. d. dirkektora RFZO

Pročitaj više na TELEGRAF