Ima li lingvistički termin "politički zatvorenik" različit prizvuk, zavisno od akcenta i mesta gde se izgovara, na istoku ili zapadu kontinenta?

Pročitaj više na NOVOSTI