Kako je uopšte moguće izreći kaznu za ubistvo srazmernu malo težem prekršaju u saobraćaju?!

Pročitaj više na NOVOSTI