To što sada čuveni Prvi amandman Ustava SAD ne vredi ni žižljivog graška nije samo briga potomaka iskrcanih kod Plimutske stene, već treba da zabrine čitavu planetu

Pročitaj više na NOVOSTI