Sve ovo zalaganje Havijera Solane moglo bi da se proprati odavno poznatom izrekom: ne veruj Danajcima ni kada ti darove donose

Pročitaj više na NOVOSTI